Kategorie

Search

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych niniejszym informujemy, że:

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motozbyt Anna Erber, 25-410 Kielce, ul. Staffa 4/3.

   Dane Pani/Pana przetwarzane będą wyłącznie w celu realizowania zamówień w sklepie internetowym Motozbyt.net oraz archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

   Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonujących usługi na rzecz Motozbyt.net oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację złożonych zamówień.

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł

Suma 0,00 zł

 

Koszyk Realizuj zamówienie

Kontakt z nami

Masz pytanie?
Zadzwoń 608277221

E-mail: info@motozbyt.net

Search